Österlens flagga

Österlen flagga
Österlens flagga

Österlens flagga har blivit en vanlig syn på Österlen. Det är en nordisk korsflagga som kombinerar element från både Skånes flagga och Bornholms flagga. Trots att den inte har officiellt erkännande, har den fått stor spridning och acceptans och blivit en symbol för lokal stolthet och samhörighet på Österlen. Flaggan har skapats av en person som är bosatt på Österlen och som önskar förbli anonym.

Österlenkarta
Österlenkarta

Österlenkarta av Magnus Ullman www.faglarosterlen.se

Österlen betyder österut, och utgör det sydöstra hörnet av Skåne.

Österlen – en riktning! Den andra delen av ordet Österlen, dvs. len (leden, le´n), betecknar i Skåne en riktning, ett håll.

Österlen består av Ingelstads, Järrestads och Albo härader.
Huvudort är Simrishamn.